KUNSTUTSTILLING

Kunstutstilling: Ulike kunstnarar har hatt utstilling i Glesvær Kafe, eller det vi liker å  kalle Galleri Glesvær. Me skiftar utstilling kvar eller annen kvar månde, gjennom året. Fleire amatørar har fått anledning til å stille ut bildene sine her i Galleriet. Me jaktar heile tida på nye kunstnarar, såvel erfarne utstillarar som nybegynnarar. Er du kunstnar sjølve eller kjenner noken som er det er du velkommen til å ta kontakt for reservasjon av plass.